סל קניות
סגירה

אין מוצרים בסל הקניות.

מדיניות פרטיות 

תאריך עדכון: [07.05.2023]

פרטיות

  1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר מכירת הספר "ניהול משברים" מאת איתי בן חורין ("הספר" ו-"האתר" בהתאמה) ומוצרים נוספים ככל שיוצעו, המופעל על-ידי בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת בע"מ, ח.פ. 514071810 ("המפעילה", "אנחנו", "אנו", "שלנו"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר , ולכן יש לקרוא את מדיניות הפרטיות יחד עם תנאי השימוש [אנא הוסיפו לינק לתנאי השימוש באתר]. למעט אם ההקשר מחייב אחרת, מונחים שהוגדרו בתנאי השימוש ושלא הוגדרו אחרת במדיניות הפרטיות, יחולו גם לעניין מדיניות פרטיות זו.
  2. המפעילה מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות של המשתמשים באתר ובשירותים הגלומים, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה. 
  3. במדיניות הפרטיות תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר ובשירותים ובכל אינטראקציה שתתקיים בין המפעילה לבינך בקשר אליהם. על מנת לסייע לחברה לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של המפעילה.  
 • בעצם השימוש באתר ובשירותים, הנך מביע את הסכמתך כי המפעילה תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
 • המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ובשירותים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. 
 • האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר ובשירותים, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן: 
 1. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, המפעילה (או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.
 2. נתונים אודות השימוש שלך בשירותים – השימוש שתבצע באתר ובשירותים יתועד על ידי המערכות שלנו, ובכלל זה, עמודי האתר שתצפה בהם, זמני ומועדי הצפייה שלך בעמודים של האתר, אינטראקציה שתקיים עם העמודים של האתר, זמני קריאת הודעות שנשלח אליך, האינטראקציה שתקיים עם ההצעות שנשלח אליך ועוד. 
 3. נתונים שתמסור לנו כשתרכוש את הספר – במסגרת השירותים, תוכל לרכוש את הספר. במהלך רכישת הספר, אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, תאריך לידה, מסר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מדויקת למשלוח הספר, פרטי אשראי עבור רכישת הספר וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

במקרים בהם מקבל הספר אינו המזמין, יהיה על המזמין למסור את פרטי מקבל הספר אשר עשויים לכלול בין היתר: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, יישוב, רחוב, מס' בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר כפי שיידרש על-ידי המפעילה למסירת הספר. 

 1. פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר בכל ערוץ שהוא, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו הכוללים את שמך המלא, כתובת דוא"ל וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת. 
 2. המפעילה מתחייבת כי כל מידע אודות המשתמשים באתר נשמר ומוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). 
 3. האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 4. הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו. 
 5. אתה יכול לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי בפרופיל המשתמש באתר או  על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: Book@ibh.co.il); ו/או (2) באמצעות פניה בכתב לכתובת רח' יגאל אלון 94 מגדל ב' ת"א, בכל מקרה שבו הנך: (1) מעוניין לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; (2) מעוניין לעדכן את המידע; (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) מעוניין למחוק את המידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו להלן). אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק. 
 1. יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, ייתכן שהמפעילה לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
 2. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על היכולת של המפעילה לספק לך שירותים וליצור עימך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

שימוש במידע

 1. המידע שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של המפעילה ("המאגר"), אשר נשמר בהתאם להוראות הדין. 
 2. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות: 
 1. על מנת לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים;
 2. כדי להפנות אותך לשירותים רלוונטיים בהתאם למאפייני החיפוש שלך;
 3. משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ושירותיו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר; 
 4. כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
 5. על מנת לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים, כגון קבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח עסקי, ניהול פיננסי, חוויית משתמש וכדומה;
 6. על מנת לפנות אליך בהצעות, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות הכוללות, בין היתר, הצעות לרכישת הספר בכפוף להוראות הדין;
 7. על מנת להתאים את ההצעות שיישלחו אליך בהתאם לצרכיך, תחומי העניין שלך והעדפותיך; 
 8. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על המפעילה;
 9. כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים;
 10. ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;
 11. כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים 

 1. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים למעט הגורמים המפורטים מטה.
 2. אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
 1.  צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם האתר ו/או השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של המפעילה, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, פיתוח עסקי, שיווק, פרסום ועוד); 
 2. שירותי סליקה ותשלום;
 3. שירותי משלוח;
 4. אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהמפעילה ו/או מי מטעמה;
 6. לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של המפעילה או של צדדים שלישיים;
 7. בהסכמתך או בהנחייתך;
 8. בכל מקרה שבו המפעילה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 1. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.
 2. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והמפעילה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

דבר פרסומת והצעות שיווקיות

 1. בכפוף להוראות הדין, המפעילה או מי מטעמה תיצור עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ותשלח אליך דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. המפעילה גם עשויה ליצור איתך קשר באמצעות שיחה טלפונית או שיחה בתקשורת אלקטרונית ולהציע לך הצעות שיווקיות.
 2. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך או לחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם המפעילה באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת [Book@ibh.co.il] ; או (2) פניה בכתב לכתובת: [רח' יגאל אלון 94 מגדל ב' ת"א]. בכל הנוגע לשיחות שיווקיות, ההסרה תעשה בכל דרך אחרת. בעשותך כן, אנו נחדול לשלוח אליך דבר פרסומת בהתאם לאמור לעיל. אולם, במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל. 

Cookies 

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. המפעילה עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר והתכנים הכלולים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל המפעילה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות או מכלל השירותים שבאתר.

אבטחת מידע

 1. המפעילה מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל 

 1. המפעילה עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל או באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה המפעילה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

קישורים לאתרים אחרים

 1. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי המפעילה ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו. 

זכות עיון; זכות תיקון

 1. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של המפעילה. 
 2. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים: 
[חברת בן חורין אלכסנדרוביץ] 
רח' יגאל אלון 94 מגדל ב' ת"א
[Book@ibh.co.il
[03-6766668] 

**************

דילוג לתוכן